Visió, Missió, Valors i Objectius de Club

Visió

Ser una entitat de referència a l’àmbit dels serveis esportius promocionant activitats innovadores i diferenciades respecte a altres operadors del sector i servint d’exemple d’excel·lència pels alumnes de l’INEFC en la gestió, organització i desenvolupament de serveis esportius i de l’esport federat.

Missió

Oferir als estudiants i postgraduats de l’INEFC un àmbit de pràctiques motrius, de gestió, i d’intervenció tècnica a la vegada que es dóna un rendiment econòmic i social a les instal·lacions de l’INEFC.

Valors

Orientació a les persones: en nostre repte es transformar el mite de l’atenció personalitzada en el sector del fitness en una realitat a la vegada que els treballadors de l’entitat, els socis, els membres de l’INEFC i totes les persones que faciliten el nostre treball són partícips i còmplices de l’èxit final de la entitat

Innovació: cada temporada dissenyem un projecte nou d’activitats amb programes i propostes que han de ser noves tant a l’entitat com a l’entorn. Totes les programacions es renoven cada any per millorar i adaptar-se a les necessitats dels clients i a les novetats científiques

Qualitat: l’aplicació sistemàtica dels procediments tan didàctics, com d’atenció al client o vendes, són la base on es sustenta la nostra actuació professional

Esport formatiu: el compromís amb els valors més tradicionals de l’esport determina les decisions a prendre amb qualsevol activitat o disciplina de l’entitat, respecte al company i al rival, treball en equip, acceptació de la derrota, formació integral de l’individu, la participació per damunt de la victòria

Objectius

Millorar el resultats dels quadres de control i quantificació dels clients: enquestes de qualitat, nombre de baixes, participació dels clients en activitats complementàries o socials, vendes, ...

Tenir el major nombre d’activitats vinculades amb assignatures o membres de l’INEFC.

Que els treballadors del Club E. INEF arribin al més alt nivell professional possible tant en el període que la seva activitat es desenvolupi al Club com quan deixin l’entitat

Obtenir al major nombre d’ocupació de les instal·lacions de l’INEFC així com augmentar el més possible el cànon que es paga a l’INEFC després de donar resposta a totes les iniciatives de l’INEFC i dels socis del Club.

Desenvolupar els serveis que ofereix el Club amb la millor qualitat possible