Natació Infantil

Aquests cursos estan adreçats a nens de 3 a 18 anys amb els objectius de dominar diferents habilitats aquàtiques, aprendre a nedar i divertir-se.

Els grups s’organitzen segons el seu nivell i edat:

• 3-4 anys: programa adreçat a nens/es que no saben nedar amb la finalitat de guanyar autonomia i d’iniciar-se en les habilitats bàsiques de l’activitat aquàtica.
• 5-6 anys: adreçat a nens amb l’objectiu de consolidar les habilitats bàsiques i iniciar-se a les específiques del medi aquàtic, així com tenir un primer contacte amb els estils.
• 7-9 anys: dirigida a aquell grup d’edat que està en condicions de dominar les habilitats específiques i de nedar correctament el crol i l’esquena i perfeccionar la braça.
• 10-13 anys: programa per als nens que volen tindre un total domini dels 4 estils, de les habilitats específiques i amb un petit component de condicionament físic.
• Jove: Per a joves que a més de seguir millorant la tècnica d’estils i la condició física volen provar altres modalitats esportives del medi aquàtic.ABONAMENT ENTRA AMB MI

Aquest abonament personal està destinat a l’acompanyant adult dels nens que venen a nedar, per a aprofitar aquest temps per a fer esport.
Permet l’entrada a la piscina a un únic usuari durant el mateix horari del curset del nen que s’acompanyi.

ABONAMENT ENTRA AMB MI

PREU

Hora del curset 1 dia per setmana

53€ / PeríodeTargeta d’accés

Fiança

Per accedir al recinte de la piscina els nadons i infantils disposaran d’una targeta pel control d’accessos.

3 €

La targeta té un cost en concepte de fiança de 3€ es retornarà quan es retorni la targeta en bon estat.

Període de realització

1R PERÍODE

Inici: setmana del 17 al 23 de setembre

Final: setmana del 28 de gener al 3 de febrer

2N PERÍODE

Inici: setmana del 4 al 10 de febrer

Final: setmana de 10 al 16 de juny

Durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa NO hi hauran classes. Els cursetistes podran accedir al bany lliure als mateixos dies i horaris del seu curset habitual.NOM DEL CURS

Edat a 17/09/18

HORARI

PREU CURS

INFANTIL 1

4 ANYS

Dll, 18:15 a 19

97€ / Període

INFANTIL 2

5-6 ANYS

Dll, 18:15 a 19

INFANTIL 3

7-9 ANYS

Dll, 18:15 a 19

INFANTIL 4

10-13 ANYS

Dll, 18:15 a 19

INFANTIL 5

3 ANYS

Dm, 18:15 a 19

INFANTIL 6

3 ANYS

Dm, 18:15 a 19

INFANTIL 7

4 ANYS

Dm, 17:30 a 18:15

INFANTIL 8

5-6 ANYS

Dm, 17:30 a 18:15

INFANTIL 9

7-9 ANYS

Dm, 17:30 a 18:15

INFANTIL 10

3 ANYS

Dc, 18:15 a 19

INFANTIL 11

4 ANYS

Dc, 17:30 a 18:15

INFANTIL 12

5-6 ANYS

Dc, 17:30 a 18:15

INFANTIL 13

5-6 ANYS

Dc, 18:15 a 19

INFANTIL 14

7-9 ANYS

Dc, 18:15 a 19

INFANTIL 15

3 ANYS

Dj, 18:15 a 19

INFANTIL 16

4 ANYS

Dj, 17:30 a 18:15

INFANTIL 17

5-6 ANYS

Dj, 17:30 a 18:15

INFANTIL 18

5-6 ANYS

Dj, 18:15 a 19

INFANTIL 19

7-9 ANYS

Dj, 17:30 a 18:15

INFANTIL 20

10-13 ANYS

Dj, 18:15 a 19

INFANTIL 21

3 ANYS

Dv, 17:45 a 18:30

INFANTIL 22

3 ANYS

Dv, 18:30 a 19:15

INFANTIL 23

3 ANYS

Dv, 19:15 a 20

INFANTIL 24

4 ANYS

Dv, 17 a 17:45

INFANTIL 25

5-6 ANYS

Dv, 17 a 17:45

INFANTIL 26

5-6 ANYS

Dv, 17:45 a 18:30

INFANTIL 27

5-6 ANYS

Dv, 18:30 a 19:15

INFANTIL 28

5-6 ANYS

Dv, 19:15 a 20

INFANTIL 29

7-9 ANYS

Dv, 17:45 a 18:30

INFANTIL 30

7-9 anys

Dv, 17:45 a 18:30

INFANTIL 31

7-9 ANYS

Dv, 18:30 a 19:15

INFANTIL 32

7-9 ANYS

Dv, 18:30 a 19:15

INFANTIL 33

7-9 ANYS

Dv, 19:15 a 20

INFANTIL 34

10-13 ANYS

Dv, 17 a 17:45

INFANTIL 35

10-13 ANYS

Dv, 17:45 a 18:30

INFANTIL 36

10-13 ANYS

Dv, 19:15 a 20

INFANTIL 37

3 ANYS

Ds, 11:45 a 12:30

INFANTIL 38

3 ANYS

Ds, 12:30 a 13:15

INFANTIL 39

4 ANYS

Ds, 10 a 10:45

INFANTIL 40

4 ANYS

Ds, 10:45 a 11:30

INFANTIL 41

4 ANYS

Ds, 12:30 a 13:15

INFANTIL 42

5-6 ANYS

Ds, 10 a 10:45

INFANTIL 43

5-6 ANYS

Ds, 10:45 a 11:30

INFANTIL 44

5-6 ANYS

Ds, 11:45 a 12:30

INFANTIL 45

5-6 ANYS

Ds, 12:30 a 13:15

INFANTIL 46

7-9 ANYS

Ds, 10 a 10:45

INFANTIL 47

7-9 ANYS

Ds, 10:45 a 11:30

INFANTIL 48

7-9 ANYS

Ds, 11:45 a 12:30

INFANTIL 49

10-13 ANYS

Ds, 10:45 a 11:30

INFANTIL 50

10-13 ANYS

Ds, 11:45 a 12:30

JOVE 1

14-18 ANYS

Dm 18:15 a 19:00

JOVE 2

14-18 ANYS

Dv 19:15 a 20:00

JOVE 3

14-18 ANYS

Ds, 10 a 10:45

JOVE 4

14-18 ANYS

Ds 13,15 a 14:00

ESPORT BASE

5-7 ANYS

Dc, 18 a 19

El Club INEF es reserva la possibilitat d’anul·lar o modificar els horaris i les activitats en funció de la inscripció, assistència i disponibilitat d’instal·lacions.

DATES D'INSCRIPCIÓ

4 setembre, canvis de grup, inscrits al curs 2017-18 que no hagin realitzat la inscripció Fidelitat i germans nous de nens ja inscrits.

12 de setembre, Noves Inscripcions.

8 de gener, canvis de grup, inscrits al curs 2017-18 que no hagin realitzat la Renovació i germans nous de nens ja inscrits.

15 de gener, Noves Inscripcions.

Renovació, durant el penúltim mes del 1r període (desembre) per renovar la seva plaça pel 2n període.

Fidelitat, durant el darrer mes d’activitat (maig-juny) per reservar plaça pel 2019-20.


Periodes realització

S’organitzen en 2 períodes anuals, el primer de setembre a gener i el 2n de febrer a juny
- La darrera setmana es realitza el lliurament de diplomes i demostració pels pares, on es podrà accedir al recinte de la piscina i enregistrar imatges de l’activitat.
- Durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa NO hi hauran classes. Els cursetistes podran accedir al bany lliure als mateixos dies i horaris del seu curset habitual.


Periodes d'Inscripció

- Inici de setembre canvis de grup i inscrits al curs anterior que no hagin realitzat la inscripció Fidelitat i germans nous de nens ja inscrits
- Mitjans de setembre Noves Inscripcions
- A inicis de gener canvis de grup i inscrits al curs anterior que no hagin realitzat la Renovació i germans nous de nens ja inscrits
- Mitjans de gener Noves Inscripcions


De inscripció

Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el pagament de 30€ en efectiu o targeta per cadascun dels 2 períodes als que es poden apuntar, quantitat que serà descomptada del preu del curs i que, en cap cas serà retornada
- Al moment de la inscripció poden simultaniejar-se, com a màxim, 3 inscripcions per persona, excepte famílies nombroses.
- La inscripció simultània del 3r germà a un curs per a nens donarà dret al 25% de descompte a la quota de menor preu.
- En cas de baixa durant les primeres 6 setmanes d’activitat, es retornarà la meitat del preu del curs. Una vegada superat aquest període de temps, no es retornaran els diners.
- En cas d’inscripció amb el curset iniciat s’aplicaran les següents proporcions de preu: De la setmana 1a a la 6a, 100% del preu; de la 7a la 12a el 60% i a partir de la 13 a el 33%.
- Per accedir al recinte de la piscina els nadons i infantils disposaran d’una targeta pel control d’accessos, de la qual es pagarà una fiança.
- En cas de no disposar de plaça es podrà inscriure a la llista d’espera de, com a màxim, 2 cursets. Aquestes llistes no es mantindran entre períodes.
- Qui no hagi renovat la seva inscripció (Renovació o Fidelitat), serà donat de baixa i haurà de realitzar el procés d’inscripció dins de les dates establertes.
- Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó informatiu del Club i a www.clubineflleida.com


RENOVACIÓ (Entre el 1r i 2n semestre d'un mateix curs

Es realitza el penúltim mes del primer període (desembre) per reservar la plaça pel 2n període, en cas de no haver fet la inscripció pels 2 períodes a l’inici de curs o a la inscripció Fidelitat
Què és? Qui ho pot fer?
És la reserva de plaça pel 2n període del mateix curset que s’està realitzant mitjançant la signatura del full de reserva de plaça.
Ho poden fer els cursetistes que estiguin inscrits durant el període de renovació (desembre) als cursets de nadons i natació infantil.

Normativa Específica
-No es considerarà formalitzada fins la signatura del full de reserva de plaça de forma presencial i mitjançant el pagament de 30 € en metàl·lic o targeta.
-Els germans dels inscrits que acreditin la seva condició amb el llibre de família es podran apuntar a partir del dia 8 de gener sempre i quan restin places lliures.
-Els ja renovats podran fer canvis d’horari a partir del dia 8/01/19.
-En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera.
-Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó informatiu del Club i a www.clubineflleida.com
-S’obriran places limitades per donar cabuda als nadons que, per recomanació tècnica, han de passar a “infantil 3 anys”. Aquestes places s’assignaran per ordre d’inscripció fins a omplir els grups.


FIDELITAT (entre cursos acadèmics)

Es realitza el darrer mes del 2n període (maig/juny) per reservar plaça pel proper curs. Abans de dissenyar la programació del proper curs, us donem la possibilitat de reservar una plaça a aquells que heu compartit aquest any amb nosaltres.
Què és i qui ho pot fer?
És una reserva potencial al mateix curset per l’any vinent, per 1 ó 2 períodes (setembre-gener i febrer-juny) i el poden fer els clients que estiguin inscrits durant el període de fidelització a una activitat quadrimestral o a qualsevol activitat dirigida durant els darrers 4 mesos.
Normativa Específica
-Es podrà fer la fidelitat mitjançant el pagament de 30 € per període en metàl·lic o targeta, quantitat que serà descomptada del preu del curs.
-Aquesta quantitat es considera el preu de reservar una plaça i, per tant, en cap cas serà retornada, excepte per causes atribuïbles al Club.
-Els germans dels nens que realitzin la inscripció fidelitat pel següent curs, gaudiran d’un segon nivell de preferència (a partir del 4 de setembre) i podran inscriure’s abans de les noves inscripcions.
-Publicats els preus i horaris del curs 2018-19 (setembre) els interessats podran fer canvis d’horari. En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera (a partir del 4 de setembre).
-Per raons d’organització, es podran modificar ràtios monitor-alumne, franges d’edat i horaris. Aquests canvis o novetats en el programa d’activitats, NO es comunicaran de forma individual o via telefònica. Aquesta informació s’entendrà comunicada una vegada siguin publicats al lloc web.
-Les Inscripcions per a germans i nous inscrits es formalitzaran mitjançant el pagament de 30 € en efectiu o targeta, quantitat que serà descomptada del preu del curs i que en cap cas serà retornada.
- La inscripció fidelitat permetrà accedir al preu bonificat amb 10% descompte en entrades puntuals de bany lliure durant els mesos de juny, juliol i setembre.


Cursets Infantils

El vestidor que poden utilitzar és el C masculí o femení segons el gènere de l’acompanyant. El temps d’ús és 10 minuts abans de l’inici de l’activitat i fins 20 minuts una vegada acabada l’activitat.
A partir de 7 anys s’haurien de canviar sols
Els pares han de portar els nens fins el passadís de dutxes, a partir d’aleshores el monitor corresponent els vindrà a buscar i els tornarà a portar. Si s’arriba tard al curset serà el socorrista qui vindrà a buscar el nen per portar-lo amb el seu monitor.
L’ús del túnel de dutxes és exclusiu per fer-se una remullada abans d’entrar a curset. Per dutxar-se al finalitzar el curset s’han d’utilitzar les dutxes dels vestuaris.
Recordar que no es pot deixar entrar als nens a la piscina petita ja que es molesta a l’activitat de nadons.
NO es pot sortir del vestidor cap a la piscina amb calçat de carrer.


Aquesta activitat es desenvolupa a les instal·lacions del Club INEF Lleida i es regeix per les nostres normatives generals:General

Formulari de contacte

Nom (requerit)
Email (requerit)
El teu missatge (Indica l'activitat i si vols que et truquem, indica el telèfon)